wie zijn we   |    contact & openingstijden    |   
links en partners   |
25 jaar
Vliegverwachtingen

KNVvL theorie-examen

De data van de eerstvolgende theorie-examens voor brevet 2 en 3 staan hiernaast vermeld. De sluitingsdatum voor inschrijven is 2 weken voor de examendatum. Het examen staat uitsluitend open voor KNVvL leden in bezit van KNVvL brevet 1 of brevet 2. Aan het examen voor brevet 2 kan alleen deelgenomen worden door piloten die lid zijn van de KNVvL en aan het examen voor brevet 3 kan alleen deelgenomen worden door degenen die al beschikken over KNVvL brevet 2. Lees hier hoe je deze brevetten kunt aanvragen.

Aanmelding voor het examen gaat via de website van het KEI.

Inschrijven kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het examen. Het overgemaakte bedrag zal niet worden teruggestort, net zo min als bij afzeggingen ná de sluitingsdatum of indien verzuimd wordt op het examen aanwezig te zijn. De met het examen gemoeide kosten zijn dan immers al gemaakt. Correct aangemelde kandidaten ontvangen tijdig een uitnodiging met daarin de laatste aanwijzingen voor het examen.

Het examen voor brevet 2 of 3 bestaat uit 100 meerkeuze-vragen. De theorie-exameneisen zijn opgenomen in het document Eisen Theorie-examens. Deze afbakening kan als leidraad dienen voor de bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal. Genoemde documenten zijn te vinden in de download-sectie van de website van de Afdeling.

Geadviseerd wordt naast het bestuderen van literatuur en het Reglement Schermvliegen ook deel te nemen aan de theorie opleiding van een KNVvL erkende vliegschool, zoals Paragliding Holland. PaHo verzorgt zowel een theoriecursus voor B2 (4 avonden) als voor navigatie (handig voor B2, nodig voor B3). Als je je slagingskans wilt vergroten dan is deelname zeer zeker aan te raden.

Datum KNVvL theorie-examen

  • 7 november 2024
Theoriecursus brevet 2 & 3

PaHo verzorgt al vele jaren met veel succes theorieavonden ter voorbereiding op het KNVvL theorie-examen. Het slagingspercentage van onze cursisten ligt altijd bijzonder hoog en is zelfs regelmatig 100%! De theorieavonden worden altijd gegeven op de 5 woensdagavonden voor het examen.

Lees meer over Theoriecursus B2 >>
Lees meer over Theoriecursus B3 >>